Pressemeddelelse

Selskabet bag Friends of Roskilde (FoR) som er hovedaktionær i FC Roskilde har bedt bestyrelsen i FC Roskilde om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. FoR føler ikke at valget af Lars-Christian Brask som formand har været det rigtige.

Vi må erkende, at vores måde at drive klubben og direktionen på igennem de sidste 3 år ikke helt harmonerer med det nye setup.

Efter den ekstraordinære generalforsamlig, der forventes afholdt indenfor 3 uger vil den nye bestyrelsesformand blive præsenteret.

Friends of Roskilde vil gerne takke Lars-Christian Brask for hans virke som bestyrelsesformand. 

Henvendelser vedrørende ovenstående kan rettes til direktør Bo Tue Knudsen, telefon 40 50 50 04.