FC Roskilde har fået tildelt B-licens

FC Roskilde har i dag af DBU fået tildelt B licens for det kommende år, hvilket betyder, at vi vil få deltagelse i DBU's U19 og U17 division 2015/16, og som minimum vil få mulighed for at blive indplaceret i Lokalunionens næsthøjeste U13, U14 og U15 række ved turneringsstart i sommeren 2015.

Licensen behandles og vurderes med baggrund i fire overordnede emner:

- Struktur & organisation
- Kvalitet & kompetencer
- Infrastruktur & faciliteter
- Sportsligt niveau

Med baggrund i disse kategorier, holdt op imod det generelle niveau i de danske talentudviklingsklubber, er det DBUs opfattelse at FC Roskilde lever op til de høje krav licenssystemet stiller til klubber på B niveau. Ligesom kvaliteten i spillermaterialet i de gældende årgange vurderes at have både den top og den bredde som efter gruppens opfattelse er påkrævet for at klare sig i divisionen på både U17 og U19 niveau.

DBU har endvidere lagt vægt på den kvalitet, der kontinuerligt har præget FC Roskildes talentudvikling i mange år, og ser positivt på FC Roskildes arbejde i det forgangne licensår. Dette tages af DBU som udtryk for at organisationen bag er på plads, og at ressourcerne både tidsmæssigt, økonomisk og personelt er til stede.

Stor tak til alle vores trænere/ledere, spillere, forældre, fans for det store engagement alle som én lægger i FCR til glæde og gavn for et fortsat stærkt FC Roskilde.

 

Stort tillykke til FC Roskilde!
 

- Carsten Reinholdt