Pressemeddelelse

 

FC Roskilde A/S styrker organisationen.

FC Roskilde A/S har d.d. afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelsesmedlemmer.

Nye medlemmer i bestyrelsen er den lokale forretningsmand og politiker Lars-Christian Brask, den tidligere professionelle fodboldspiller Thomas Helveg samt direktør Lars Hinrich.

Søren Refsgaard og Carsten Reinholdt udtræder af bestyrelsen.

Den nye bestyrelse i selskabet konstituerede sig efterfølgende med Lars-Christian Brask som formand og Christian Juel Glem som næstformand.

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Lars-Christian Brask på mobil 2563 6000 og direktør Bo Tue Knudsen på mobil 4050 5004.