Carsten Wickmann død efter kort tids sygdom

Bestyrelsesformand i FC Roskilde A/S, Carsten Wickmann, er død efter kort tids sygdom, 65 år gammel.

Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelsen om Carsten Wickmanns alt for tidlige død mandag formiddag.

Carsten, for det foretrak Carsten Wickmann at blive kaldt af alle, fordi Carsten ikke tog sig selv højtideligt.

Carstens resultater i erhvervslivet som administrerende direktør i Bager- og Konditormestre i Danmark, i politik og ikke mindst som bestyrelsesformand for FC Roskilde, kan kun aftvinge den dybeste respekt.

Carsten mødte alle i øjenhøjde, både de nære samarbejdspartnere og de der var i opposition, i klubben, i erhvervslivet og i politik.

Siden sin tiltrædelse som bestyrelsesformand for FC Roskilde A/S, har Carsten utrætteligt arbejdet for klubben og har sin meget store andel af æren for de resultater FC Roskilde har opnået de senere år, både sportsligt og organisatorisk.

Vi vil selvsagt komme til at savne Carstens store engagement og arbejdsindsats, men allermest vil vi savne Carstens lune og humor ved arrangementerne i klubben og på bestyrelsesmøderne.

Vores tanker er hos Carstens hustru Jane, Carstens tre børn og børnebørn.

Æret være Carsten Wickmanns minde.