A-truppen - forår 2018

Øverst fra venstre: Kristian Lindberg, Nicklas Mouritsen, Emil Nielsen, Nicklas Halse, Daniel Stenderup, Anders Qvist og Mikkel Thygesen.

Midten fra venstre: Andreas Hermansen, Gustav Rasmussen, Jannick Storch, Frederik Schram, Robert Larsen, Stefan Hansen og Jacob Berthelsen.

Nederst fra venstre: Mathias Kisum, Mark Gundelach, Mathias Gehrt, Morten Nielsen, Valon Ljuti, Anders Nielsen og Mikkel Nøhr Christensen.

Fraværende: Simon Richter.