Optakt til FCR - Young Boys FD

Af Bjørn Jensen

Young Boys blev navnet efter oprykningen til 3. Division i år, men det er fortsat klubben Silkeborg KFUM – stiftet i maj 1918 – der er bag holdet. Det er klubbens første optræden i divisionerne, men det er de senere år blevet til flere sæsoner lige under i Danmarks- & Jyllandsserien.

Fodboldafdelingen blev stiftet efter annonce i KFUM’s månedsblad med teksten: ”Til sporten på Færgebakken kan alle gæster og medlemmer af HA og UA komme med, når der lægges et lille kontingent til kasseren for KFUM’s idræt, montør Jepsen, der også modtager indmeldelser. Der vil blive spillet  fodbold den 1., 3. og 4.søndag i måneden så tidligt om morgenen at vi alle kan nå at komme i kirke. Der spilles hver onsdag kl. 7½-9. Kl.9 samles alle i udgravningen til aftendagt”. Ja, det var dengang !

Man købte sidst i 20’erne et areal på Sølystvej og i 1930 kunne man indvie ”KFUM-Parken”  og det bkev hjemstedet helt frem til 1970. Under krigen brugte nazisterne arealet som træningsplads og det måtte sættes i stand og blev føærst genindviet i 1951.

I foreningens første 15 år spillede man alene i KFUM-turneringerne og blev da også jydske mestre i dette regi. I 1933 meldte klubben sig ind i JBU og det foregik i mange år i serie 3 & 4.

I 1970 solgte man Sølystvej for kr. 300.000,- og man til det nye storer anlæg på Søholt. Det bkev til oprykningtil 1976 til serie 1 og året efter til Jyllandsserien. Mange KFUM’ere er kommet til 1.holdet hos storebror (Silkeborg IF) og mest kendt er vel Møldruprødrene samt Thomas Olsen, der blev hentet i 2003 af træner Viggo Jensen,og nåede 126 for SIF og ikke mindre end 243 for KFUM frem til 2015.

Young Boys spiller kampene på Silkeborgs nye stadion (Jyske Bank Arena), mens vi desværre må byde velkommen i mere ydmyge rammer på den midlertidige arena – bane 3 – på den anden side af Rådmandshaven.