Pressemeddelelse fra FC  Roskilde A/S

På det ordinære bestyrelsesmøde den 13. august 2013, har ophøret af samarbejdet mellem adm. direktør Kim Milton og FC Roskilde A/S, og deraf følgende presseomtale været behandlet.

For at imødegå yderligere misforståelser, ønsker en enig bestyrelse i FC Roskilde A/S at udtale følgende:

FC Roskilde takker Kim Milton for en meget stor personlig indsats og engagement under hans ansættelse i klubben.  Ophøret af samarbejdet har været drøftet fordomsfrit mellem klubbens bestyrelse og Kim Milton, da nedrykningen til 2. division har betydet væsentlige ændrede økonomiske forudsætninger.

Disse ændrede forudsætninger er årsagen til, at bestyrelsen har set sig nødsaget til at opsige samarbejdet med Kim Milton.

FC Roskilde tager afstand fra de urigtige påstande og oplysninger fra unavngivne kilder, der de seneste dage har været citeret i pressen.

Endelig kan klubben fuldstændig afvise, at Kim Miltons øjeblikkelige sygemelding har forbindelse til opsigelsen af samarbejdet, da Kim Milton tidligere kortvarigt har været sygemeldt på grund af den samme lidelse.

Kim Milton fratræder sin stilling med udgangen af november måned 2013.

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Carsten Wickmann mobil  40 30 17 10 e-mail cw@bkd.dk

 

0 kommentar(er)

Klik her for at skrive en kommentar