Godt nytår!


Godt nytår til alle omkring FC Roskilde og vore tre moderklubber.

Vi har netop taget hul på et spændende år på mange fronter. Som bekendt besluttede bestyrelsen i slutningen af efterårssæsonen, at der skulle ske en ændring i den måde, klubben er organiseret på.

Der er nu udarbejdet et forslag til denne organisationsændring, som bestyrelsen så i nærmeste fremtid skal godkende. Jeg håber på en god debat i bestyrelsen, så vi kan føre planerne ud i livet, siger FC Roskildes formand Carsten Wickmann.

Carsten Wickmann, formand

Formanden fortæller videre, at der er meget mere i planen end det organisatoriske. Vi har sat os nogle ambitiøse mål, både på kort og på lang sigt. Kan vi bare komme i nærheden af disse mål, så er meget opnået, siger Wickmann videre, der især hæfter sig ved, at der lægges op til et endnu tættere samarbejde med kommunen og erhvervslivet.

Skal vi kunne begå os sportsligt, kan det kun gøres i forening med netop kommune og erhvervsliv. For som det ser ud nu, er der ingen "billige pladser" i divisionen. Det har man også erkendt hos stort set alle vore konkurrenter i 1. division, hvorfor man også der prioriterer samarbejdet med sponsorer og øvrige samarbejdspartnere meget højt.

Vi lægger allerede i dag en del ressourcer i samarbejdet med sponsorer og øvrige samarbejdspartnere, men vi skal blive endnu bedre, siger formanden.

Wickmann slutter af med at glæde sig over de positive tilbagemeldinger, der er kommet på den nye hjemmeside. Med et pænt stykke over 1.000 besøgende om ugen - siden den nye hjemmeside blev lanceret den 23. september 2011 - vidner det om stor interesse fra fans og presse mv., hvilket både vi og vores samarbejdspartnere kan være tilfredse med. Men også her vil vi hele tiden forsøge, at udvikle tingene i en positiv retning.

Alle i FC Roskilde ser meget frem til 2012, som på flere fronter bliver et spændende år.

Spillere og stab ønsker alle et godt nytår

og på gensyn i Roskilde Idrætspark i 2012